Category: Pzishky Shahana

View:

Pzishky Shahana E61

1 year ago

4.82K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E61 Kotaiy Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse...

Pzishky Shahana E60

1 year ago

4.03K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E60 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E59

1 year ago

3.12K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E59 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E58

1 year ago

3.67K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E58 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E57

1 year ago

3.15K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E57 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E56

1 year ago

2.45K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E56 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E55

1 year ago

2.39K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E55 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E54

1 year ago

1.97K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E54 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E53

1 year ago

1.91K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E53 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E52

1 year ago

1.95K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E52 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E51

1 year ago

2.31K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E51 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E50

1 year ago

5.21K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E50 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E49

1 year ago

3.04K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E49 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E48

1 year ago

2.60K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E48 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E47

1 year ago

2.72K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E47 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E46

1 year ago

3.47K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E46 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E45

1 year ago

2.74K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E45 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E44

1 year ago

2.11K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E44 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E43

1 year ago

1.93K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E43 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E42

1 year ago

1.95K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E42 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E41

1 year ago

1.95K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E41 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E40

1 year ago

2.08K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E40 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E39

1 year ago

6.53K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E39 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E38

1 year ago

2.70K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E38 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E37

1 year ago

1.96K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E37 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E36

1 year ago

2.33K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E36 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E35

1 year ago

2.20K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E35 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E34

1 year ago

2.20K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E34 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E33

1 year ago

2.15K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E33 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E30

1 year ago

2.23K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E30 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E29

1 year ago

1.76K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E29 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E28

1 year ago

1.80K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E28 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E27

1 year ago

1.91K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E27 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E26

1 year ago

1.95K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E26 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E25

1 year ago

1.97K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E25 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E24

1 year ago

2.29K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E24 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E23

1 year ago

2.99K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E23 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E22

1 year ago

2.20K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E22 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E21

1 year ago

1.96K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E21 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E20

1 year ago

1.99K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E20 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E19

1 year ago

2.29K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E19 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E18

1 year ago

7.30K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E18 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E17

1 year ago

2.95K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E17 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E16

1 year ago

3.29K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E16 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E15

1 year ago

2.95K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E15 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E14

1 year ago

2.56K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E14 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E13

1 year ago

2.57K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E13 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishkakan E38

1 year ago

456 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Nalia 2 barnamay Pzishkakan E38 The Doctors Barnamaeki tandrustia Bernamey Pezeshkekan 2013

Pzishky Shahana E12

1 year ago

4.01K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E12 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E11

1 year ago

2.80K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E11 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E10

1 year ago

2.75K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E10 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E09

1 year ago

2.89K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E09 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E08

1 year ago

2.90K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E08 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E07

1 year ago

2.80K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E07 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E06

1 year ago

2.57K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E06 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E05

1 year ago

3.18K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E05 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E04

1 year ago

10.08K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E04 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E03

1 year ago

3.65K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E03 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E02

1 year ago

3.49K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E02 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E01

1 year ago

7.25K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E01 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...